Със заповед на Областния управител се ограничават разходите за 2009 г. в Областна администрация - Добрич

 

    Със заповед на Областния управител се преустановява извършването на разходи за увеличаване на индивидуалните  основни месечни заплати. Преустановява се назначаването на персонал на свободните длъжности с изключение на длъжностите, определени за хора с трайни увреждания.

    Ограничават   се до възможния минимум служебните командировки в страната, а ползването на служебните автомобили ще става само при неотложна необходимост. До възможния минимум се ограничава ползването на стационарни телефони и се намалява лимитът на мобилните.

    Определя се месечен лимит за представителни разходи в размер на 100 лв.

    Преустановяват се и капиталовите разходи с изключение на тези, за които има сключени договори към датата на влизане в сила на постановлението на МС.

 
Актуално

съобщение

анкета