ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва

    Българска банка за развитие (ББР) стартира реформата си с програма с ресурс от 20 млн. лева за подкрепа на проекти на стартиращи и съществуващи микро и малки компании. Целта е да се облекчат значително условията по кредитите. Банката ще предоставя 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва. Два пъти и половина се намалява и изискването за собствено участие - от 25% на 10%. По програмата за микрофинансиране могат да кандидатстват всички микро и малки предприятия, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица.

    ББР ще предлага 2 вида кредитни продукти - кредит „Развитие", който е за съществуващи фирми и кредит „Стартиращ бизнес" - за реализиране на нови бизнес идеи.

   Кредит „Развитие" ще се предлага както за инвестиции, така и за оборотни средства. Инвестиционният кредит е с максимален размер до 100 000 евро,  срок на погасяване до 5 години и гратисен период до 1 година. Лихвеният процент от 6 на сто е фиксиран за целия период, а изискването за собствено участие на кандидатите е намалено на 10%. ББР ще предлага този продукт и с възможност за отпускане на оборотни средства. При него лихвеният процент е фиксиран на 7% за целия период, а максималната сума е до 50 000 евро. Срокът за погасяване на кредита за оборотни средства е до 2 години.

   Кредит „Стартиращ бизнес" е насочен към новосъздадени микро и малки фирми, които искат да реализират нови проекти и идеи. Лихвата от 6% е фиксирана за целия период, а самоучастието на фирмите е 10%. Максималният размер на заема е до 50 000 евро, срокът на погасяване е до 5 години, с гратисен период до 1 година.

   За допълнителна информация и запитвания ББР е осигурила безплатен телефонен номер 0700 11 227.

   Подробна информация за продуктите може да бъде намерена на интернет сайта на банката

www.bdbank.bg

както и в бизнес центровете на Микрофинасираща институция ДЖОБС в София, Нова Загора, Плевен, Бургас и Шумен.
Актуално

съобщение

анкета