Черноморският автомагистрален пръстен - тема на международна конференция

     Влиянието върху националната и регионалната икономика на бъдещата автомагистрала "Черно море" ще бъдат разгледани на международна конференция днес, 11 ноември. Организатори на събитието в Бургас, са Форум за  Балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/ и Университетът по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/. Форумът, в който ще участват експерти от целия черноморски регион, ще отдели сериозно внимание върху проектната готовност на транспортното съоръжение.

Основната цел на конференцията ‘'Черноморския автомагистрален пръстен-предизвикателства и перспективи'', е да представи анализ и информация относно планирането, проектирането и експлоатацията на черноморския автомагистрален пръстен. Ще бъде обсъдено влиянието върху трафика и транспортната инфраструктура, ефектът за икономиките на държавите от региона, енологичността и безопасността на движението. Резултатите от проучванията ще дадат възможност да бъдат идентифицирани потенциалните възможности за осигуряване на финансиране на проучванията и развитие на добри пътни връзки в регионите, както и по-безопасна пътна инфраструктура.

     Участие в международната конференция ще вземат министърът на регионалното развитие, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, български и чуждестранни експерти в областта на транспортните проучвания и пътната политика.
Актуално

съобщение

анкета