Обсъжда се състоянието на депата за твърди отпадъци

     На поканата на Областния управител се отзоваха кметът на Добрич Детелина Николова и кметът на Генерал Тошево Димитър Михайлов, както и представител на РИОСВ - Варна.

     Д-р Ердинч Хаджиев помоли да му бъде предоставена информация за това, докъде е стигнал процесът по изграждането на новото депо край с. Стожер и каква е възможността, другите общини да депонират отпадъците в депото в с. Богдан.

     Г-жа Николова предостави обстойна информация за осъществените дейности по изграждането на регионалното депо за отпадъци „Стожер" - проведена обществена поръчка, изготвен и подписан договор с изпълнителя. Очаква се подписването на договора от страна на  ПУДООС за финансиране на дейностите за сумата 598 484 лв.

     Очаква се и крайно необходимото  съдействие от община Добричка във връзка с поименното връчване на ПУП-ПЗ на заинтересованите лица - жители на с. Стожер.

     Според кмета на Добрич, забавените стъпки по отделни дейности, ще доведат до забавяне на строителството, което може да започне най- рано след една година.

     На втория въпрос на Областния управител, за ползването на депото в с. Богдан от другите общини, г- жа Николова отговори, че това може да стане с решение на Общинския съвет.

     Експертът от РИОСВ - Варна, Румяна Радилова, сподели, че е обяснимо притеснението на кметовете, но в същото време апелира за максимално бързо и стриктно изпълнение на  процедурите по стартирането на новото депо, защото това е изискуемо и се наблюдава от ЕС.

     Кметът на Генерал Тошево Димитър Михайлов предложи в много кратки срокове въпросите да се решат на професионално ниво, а гостът от Варна увери, че експертните консултации с общините ще продължат с цел да се ускори строителството на оставащите за доизграждане 23 регионални системи за третиране на отпадъците.

 

 
Актуално

съобщение

анкета