В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Допълнително споразумение към Меморандума за сътрудничество подписаха Областният управител и Лумос България

prev next

     Днес, 4 декември, в кабинета на Областния управител Недко Марчев, се сключи Допълнително споразумение между Областния управител на област Добрич Недко Марчев и и.д. национален представител на Фондация Лумос България, Бисер Спиров в качеството им на страни по Меморандума за сътрудничество.

     Предмет на Споразумението са конкретни действия и ангажименти по осъществяване на междинна оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2011-2015 г. Определени са етапите на оценката, която се провежда в края на третата година от изпълнението на Стратегията. Според разписаните клаузи, Лумос - Клон България приема също така да изготви и междинен мониторингов доклад за изпълнението на социалните услуги, да разработи методология и да осигури човешки ресурс за осъществяване на междинната оценка.
     От своя страна Областна администрация създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни за осъществяване на срещи и осигуряване на систематизирана информация на областно ниво.
     На подписването на Споразумението от Областния управител Недко Марчев и Бисер Спиров, и.д. национален представител на Фондация Лумос - Клон България, присъстваха ресорният заместник областен управител Исмет Абил и координаторът на Фондация Лумос България за Добрич Снежана Ванкова.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета