В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Стартират реални дейности по подготовката на Интегрирана морска стратегия

prev next

     По инициатива на евродепутата Маруся Любчева, в края на месец октомври т.г., стартира инициатива по изготвяне на Национална морска стратегия на Република България. Областните управители на Варна - Иван Великов, на Бургас - Павел Маринов, и на Добрич - Недко Марчев, обсъдиха иницииращи действия и последващи стъпки в тази насока. Подписан бе Меморандум за сътрудничество в областта на Черноморските политики. Целта на Меморандума, е да се обединят усилията на различните власти и да се организира институционално взаимодействие, което да доведе до създаването на Национална морска стратегия.
     В продължение на тази инициатива, днес, 6 декември, в Областна администрация Бургас ще се проведе работна среща, на която е предвидено да стартират конкретни дейности: ще бъде предложен и утвърден съставът на Координационен съвет, в който заедно с представители на министерства и ведомства, ще бъдат включени по двама експерти от трите морски области. Ще бъдат обсъдени и приети проекти на Правилник за дейността на Съвета, както и План за изпълнение на общите ангажименти.
Актуално

съобщение

анкета