Освободени са заместник областните управители на Област Добрич

     Министър- председателят Бойко Борисов освободи заместник областните управители на Област Добрич - Олга Задгорска, Владимир Калчев и Михаил Стоев, считано от 29 юли 2009 година. Заповедите са получени в Областна администрация.

     Освобождаването от длъжност е на основание чл. 19а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 21 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация.

 
Актуално

съобщение

анкета