В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Област Добрич ще кандидатства със 17 проекта по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

     В определения срок, в Областна администрация Добрич са постъпили общо 17 проекта с регионално и местно значение, предложени от осемте общини и от Областно пътно управление. Те са на обща стойност 39 598 341 лв. Депозираните проектопредложения са в подкрепа на социално-икономическото развитие на общините: рехабилитация на пътища и улична мрежа, реконструкция и модернизация на градска среда, благоустрояване на населени места и др.
     Община Балчик кандидатства с 2 проекта; Генерал Тошево - с 1; Добрич-град с 3; община Добричка - с 2; Каварна с 1; Крушари с 2; Tервел с 4; Шабла с 1 проект и Областно пътно управление също с 1 проект. Предложенията ще бъдат внесени в Междуведомствения съвет за оценка, приоритизиране и подбор.
     Припомняме, че на 15 януари 2014 г., Министерски съвет с постановление одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми, както и принципите за прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 
     Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" предвижда реализирането на проекти да е насочено към постигане на устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.
Актуално

съобщение

анкета