Комисията по заетост съгласува държавния план-прием за 2014/2015 г.

prev next

     Днес, 28 януари 2014 г., се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на зам. областния управител Исмет Абил и с участието на заместник областния управител Даниел Йорданов.

     Началникът на РИО Дариела Вълканкина информира, че настоящото предложение за държавен план-прием по професии/специалности за 2014/2015 година, е направено на базата преди всичко на предложенията на директорите на училищата, като са взети под внимание: материалната база на училището, брой на паралелките в годините назад, брой на децата завършили 7/8 клас, финансовата страна необходима за издръжката на училището. Предложението предварително е дискутирано и съгласувано с регионалните структури на работодателите и синдикатите.
     В областта на туризма, най-търсени са младите хора с професиите: сервитьор, готвач, камериер и други, с добро владеене на немски, английски, френски или руски език. Завършващите тези професии, намират реализация в непрекъснато нарастващия туристически бизнес в региона. Паралелките от професионални направления, свързани със селското стопанство са значителна част от предложения прием. Тази година има нови професии: Еколог и Агроеколог, които са предвидени за Професионална гимназия по аграрно стопанство и Професионална гимназия по ветеринарна медицина. 
    Изключително търсени на пазара на труда са професионалните шофьори и работници на пътностроителна и подемнотранспортна техника. Предложена е и нова професия „Помощник - възпитател", като завършилите ще могат да се реализират в детски градини като помощник възпитатели.
     Запазва се интереса на учениците към професионалното обучение в СОУ и профилирани гимназии.

     Васил Сивков, директор на ДБТ Добрич, припомни, че анализът на младежката безработица в България отразява ясна тенденция: едни от най-засегнатите на пазара на труда са именно младежите със средно и по-ниско образование, с ниско равнище на професионална квалификация. Още в седми и осми клас младите хора трябва да бъдат много добре професионално ориентирани и мотивирани за обучение по избраната от тях професия, за да са подготвени за реализация в условията на пазарни отношения и висока конкуренция, за работа в съответния сектор.

     След направените разисквания, Комисията по заетост съгласува предложението на началника на Регионален инспекторат по образованието - Добрич, обобщаващо направените от училищата заявки за прием по професии и специалности за учебната 2014/2015 г., като предложението ще бъде предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на образованието и науката.

В прикачения файл - План-прием за 2014/2015 учебна годинаПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета