За област Добрич на този етап са одобрени 11 проекта по публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

     С приетото постановление, правителството гарантира прозрачното разходване на средствата по инвестиционната програма, които са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.

   За област Добрич на този етап са одобрени следните проекти:

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Рехабилитиране пътен участък км 10+100 до км 17+800 (Дропла-Сенокос) от Път ІV - 29608

Община Балчик

3 655 000 лв.

Ремонт на сграда за обществено хранене, находяща се в ПИ с индентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. "Варненска" № 2

Община Балчик

315 800 лв.

Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление, гр. Генерал Тошево (1-ва фаза)

Община Генерал Тошево

3 750 000 лв.

Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка

Община Добричка

950 000 лв.

Благоустрояване и рехабилитация на улици в с. Бенковски

Община Добричка

499 896 лв.

Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на училище "Христо Смирненски" в с. Крушари и пристройка на плувен басейн (1-ва фаза)

Община Крушари

1 500 000 лв.

Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел

Община Тервел

1 247 852 лв.

Рехабилитация на улици 9-та и 2-ра в с. Жегларци

Община Тервел

250 000 лв.

Изграждане на медицински кабинети в две средищни училища в община Тервел в с. Нова Камена и с. Коларци

Община Тервел

30 839 лв.

Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево

Община Тервел

300 000 лв.

Тротоари по ул. "Равно поле" и ул. "Нефтяник", гр. Шабла (1-ва фаза)

Община Шабла

800 000 лв.
Актуално

съобщение

анкета