Обсъждат се постигнатите резултати в развитието на социалните услуги през 2013г.

     Днес, 10 февруари 2014г., се проведе работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.).

     Представителите на общинските администрации представиха постигнатите резултати в развитието на социалните услуги през 2013г., в сравнение с плана за изпълнение на стратегията, както и готовност за разкриване на нови социални услуги през 2014 г. Представена бе и кратка информация, относно работата на Основния екип на ЗМО през 2013 г. и извършения мониторинг на социалните услуги, реализиращи се на територията на областта.

     Протокола от заседанието можете да видите в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета