В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Приоритет на правителството е намаляването на социално-икономическите различия между регионите

     В рамките на панела „Инфраструктурата - бъдещето на регионите в България" министърът на регионалното развитие обяви, че социално-икономическите разлики между регионите през последните години са се задълбочили. За преодоляването им вече са разработени основните стратегически документи.

     "Започнахме дългоочакваната реформа в сектор водоснабдяване и канализация. До края на този месец или в началото на другия очаквам да бъде приета Стратегията за развитие и управление на сектор ВиК, която ще бъде основата за изпълнение на проекти по ОП „Околна среда", съобщи регионалният министър. ВиК активите ще бъдат извадени от ВиК дружествата. Те ще станат публична държавна или общинска собственост. Управлението им ще бъде предоставено на асоциациите по ВиК. През следващия месец ще бъде утвърден правилникът за тяхната работа. По този начин управлението в сектора ще стане по-ефективно, а предоставяната на потребителите услуга ще се подобри, каза министър Терзиева. 

     С 20 млн. лв. от Публичната инвестиционна програма ще бъде финансирана програмата за борба с безводието, допълни министърът.

     Изграждането на магистралите и скоростните пътища остава приоритет, но новата политика в пътния сектор е насочена и към подобряване състоянието на малките пътища, подчерта Десислава Терзиева. За тази цел са необходими между 70 и 150 млн. лв. годишно. Смятам, че това трябва да остане приоритет на правителството през целия му мандат, както и на следващите правителства, отбеляза министърът.

     През тази година с 50 млн.лв. от Публичната инвестиционна програма ще стартира ремонтът на втори и трети клас пътища, които са важни за социално-икономическото развитие на всеки от регионите, заяви министър Терзиева.

     Новата Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. създава възможности, както за държавните и общински институции, така и за бизнеса в България, като осигурява свеж инвестиционен ресурс от 1,589 млрд. евро. С близо 200 млн. евро от програмата ще бъде финансирана рехабилитацията на регионалната пътна инфраструктура, обяви министърът на регионалното развитие.
Актуално

съобщение

анкета