В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Двореца - Балчик представи проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България

     Партньорите по проекта са общо 5. Водеща страна е община Текиргьол, Румъния. В проектните дейности са включени още Университет Овидиус от Констанца и Община Балчик. Свои презентации направиха двама от партньорите - Държавен културен институт „Културен център „Двореца" и Университетска Ботаническа градина към СУ „Св. Климент Охридски". Идеята да бъдат модернизирани и разширени природните и туристически атракции чрез изграждане на Информационен център и нова Арт Галерия във вила Тихото гнездо, представи Жени Михайлова, координатор на проекта. 

     Чрез планираните дейности се очаква увеличаване на туристопотока, модернизиране и разширяване на целия ресурс за културен туризъм. Предвидените средства са в размер на 77 000 евро от общата сума по проекта, която е 1 507 842 евро.

     Проектът се реализира по приоритетна ос 3 "Икономическо и социално развитие" на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Началото е поставено през юли 2013 година, а крайният срок е януари 2015 г. 
Актуално

съобщение

анкета