В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА

ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Дата: 25.02.2014 г.

град Добрич, хотел "Изида", конферентна зала "Добрич"

 

ЧАС

МОДУЛИ

10.00 - 10.25

Регистрация

10.25 - 10.30

Откриване

Модул І:  "Инструменти за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции." 

10.30 - 11.30

  • Дейности на ИАНМСПза насърчаване на експорта:
  • представяне на националния експортен интернет портал и информационно-консултантски услуги за бизнеса
  • обучения и информационни кампании
  • организиране на национални участия на международни изложби и панаири и търговски мисии в чужбина - условия за участие и кандидатстване, образци на документи
  • организиране на бизнес форуми в страната - условия за участие и кандидатстване, образци на документи

         Възможности за сътрудничество и коопериране с компании от Румъния - с участието на г-жа Марияна Хамънова,  заместник-председател на Двустранната търговска камара България - Румъния (ДТКБР). Практически съвети и примери за реализиране на съвместни бизнес проекти от предприятия в двете страни.

11.30 - 11.45

Кафе-пауза

11.45 - 12.15

БАЕЗ - Застраховане на финансови рискове

12.15 - 13.00

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - Партньор във Вашия бизнес

13.00 - 13.45

Обедна почивка - кетъринг

Модул ІІ:  "Възможностите пред МСП за финансиране на износа." 

13.45 - 15.00

Банкови кредити, оборотно кредитиране, сконтови линии, овърдрафт

Факторинг - характеристика, видове факторинг услуги

15.00 - 15.15

Кафе-пауза

15.15 - 16.30

Програма JEREMIE

Представяне на реално изпълнени добри практики

Казус/ролева игра

16.30 - 17.00

Дискусия

 

 

Желаещите да вземат участие в семинара могат да се регистрират  он-лайн на следния адрес https://www.benchmark.bg, рубрика „Финансово консултиране"/„Обучения/семинари".

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк - БИФ", тел: 02 962 53 96.

 
Актуално

съобщение

анкета