Областният управител забрани тютюнопушенето в сградата на администрацията

  Според заповедта, е определено място за пушачи в т.нар. „английски двор" на втория етаж. За служителите на ОД „Земеделие" и Службата за съвети в земеделието, са визирани часовете от 10 до 10.30 ч. и от 15 до 15.30 ч. А за служителите от РД „Социално подпомагане" - определеното място е задният вход на сградата.
Актуално

съобщение

анкета