Заместник областният управител Даниел Йорданов участва в работна среща по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2014-2020г.

     Днес, 6 март, в гр. Русе се провежда Пета среща на Съвместната работна група за планиране и програмиране на стратегията на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г.
     Даниел Йорданов представлява Областния управител Недко Марчев в качеството му на председател на РСР на СИР в работата на работната група. Участниците ще се запознаят с референтните документи за подготовката на следващия програмен период 2014-2020г. и тематичните цели за новата Програма.
     В рамките на същия ден, заместник областният управител ще вземе участие и в 11-то редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013г., на което ще бъде обсъдено финансовото изпълнение на Програмата, както и напредъка по постигане на програмните индикатори.
     Организатор на събитието е Министерството на Регионалното Развитие и Публичната администрация на Румъния и Министерството на регионалното развитие на България с подкрепата на Регионален Офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш.
Актуално

съобщение

анкета