В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Покана до политическите партии за консултации относно състава на РИК

ДО

ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА  НА:

ПП „ГЕРБ"

КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ПП „ДПС"

ПП „АТАКА"

ПП „НДСВ"

КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

             

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 7- ЕП от 23.03.2014 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на консултация относно състава на Районната избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., която ще се проведе на 28.03.2014 год. (петък) от 10.00 часа в зала „Пресцентър" на областна администрация гр. Добрич.

При провеждането на консултациите, следва да представите всички необходими документи,  изброени в  Решение № 7- ЕП от 23.03.2014 год. на Централната избирателна комисия, а именно:

 

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си  партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

         

Приложение:
1. Решение № 7-ЕП от 23.03.2014 г. на Централната избирателна комисия;

 

НЕДКО МАРЧЕВ
Областен управител на област ДобричПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета