Интензивни първи работни дни за Областния управител

 

    Поредица от срещи с ръководители на териториални звена на държавната администрация проведе в първите дни от встъпването си в длъжност г-н Желязко Желязков, по време на които са разисквани състоянието и проблемите в съответните структури.

    С оглед запознаването на Областния управител с работата на Областна администрация, са подготвени и са предоставени  Годишните доклади за дейността на администрацията от 2005 г. до момента, включително доклад за първото полугодие на 2009 г.

     По своя инициатива г-н Желязков посети сградата на бившия медицински колеж, която се стопанисва от Областна администрация и разпореди съответни действия за нейното обезопасяване. За целта е създадена комисия, която ще се заеме с някои частични ремонтни дейности - по състоянието на покрива, прозорците и дограмата.

     Областният управител прояви интерес и направи оглед на района в индустриалната зона, който претърпя сериозни щети по време на поройния дъжд на 7 август. Посети  пострадали помещения, където водата е достигала до 3 м,   констатира на място факти, които бяха изнесени публично - за затрудненото отвеждане на водите от жп- моста, както и предприемане на действия за създаване на  проводимост на р. Добричка в участъка на промишлена зона „Север". В близките дни г-н Желязков ще проведе разговори с компетентните институции във връзка с прочистването на канализацията в района.

     Днес Областният управител направи обиколка на граничните КПП-та - Кардам и Дуранкулак. В разговор с ръководството е направен преглед на състоянието на инфраструктурата и са  обсъдени  съществуващи проблеми. Г-н Желязков е изразил категорична позиция за системно поддържане на тревните площи и цялостния добър естетичен вид на района, който е „входна врата" на Област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета