В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На работна среща се обсъди необходимостта от конструктивен диалог за опазване на пчелите

     Днес, 25 март, в Областна администрация, се проведе работна среща, инициирана от Пчеларския съюз с участието на представители на Растителна защита, Агенция по безопасност на храните, ОВМС, производители. Домакин на срещата бе зам. областният управител Даниел Йорданов.
     Предвид високата обществено-икономическа значимост на този специфичен сектор и целите, насочени към подобряване на състоянието на пчеларството, заместник областният управител се обърна към участниците с апел да координират действията си, включително с кметове и кметски наместници, за недопускане на масови отравяния на пчелни семейства в област Добрич.
     Пчеларите поставиха проблемите и опасенията си с оглед провеждането на предстоящите пролетни дейности от страна на земеделските стопани. Координаторът на Пчеларския съюз Стойчо Стойчев отправи молба за активен диалог и извършване на грамотно пръскане с препарати, щадящи пчелите и недопускане на подмор. От „Растителна защита" акцентираха, че е необходимо взаимно зачитане и уважение между агрономи, пчелари и съответния кмет на населено място. Необходима е съвместна работа. Натравяния има, когато се допускат нерегламентирани третирания, уточни Дарина Василева, но нека е ясно, че пчелите не умират само от препаратите, а причините са комплексни, и не бива да се злоупотребява с растителнозащитните мероприятия.
     В хода на дискусията стана ясно, че участниците са добре запознати със своите ангажименти, произтичащи от Наредба № 15 за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскане с химични препарати.
     Остава само всяка страна добросъвестно да изпълнява своите задължения.
Актуално

съобщение

анкета