В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител участва в заседание на Министерски съвет

     Днес, 26 март 2014г., Областният управител на област Добрич Недко Марчев участва в редовното седмично заседание на правителството. 

     В дневният ред е предвидено проекторешение за приемане на Доклад за изпълнение на плана за действие по изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г. Ще бъде обсъден и проект на решение за Приемане на план за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
Актуално

съобщение

анкета