В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На проведените консултации при Областния управител, политическите сили не постигнаха съгласие за ръководния състав на РИК

     Областният управител на Добрич Недко Марчев проведе днес, 28 март, консултации с политическите партии за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г. Участваха упълномощени представители на партиите и коалициите, представени в 42-то Народно събрание и в Европейския парламент: ПП "ГЕРБ" - Живко Мартинов и Кина Драгнева; КП "Коалиция за България" - Мая Димитрова и Надежда Василева; ПП "ДПС" - д-р Ердинч Хаджиев; ПП "Атака" - Калина Балабанова, НДСВ - д-р Георги Желев, КП „Синята коалиция" - Нивелин Радичков.

     Съгласно решение на Централната избирателна комисия, съставът на РИК - Добрич наброява 15 членове. Разпределението им по квоти е съответно - по петима представители на ПП „ГЕРБ" и КП „Коалиция за България", двама - на ПП „ДПС" и по един от ПП „Атака", ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция".

     Кандидатурата за председател на РИК, предложена от ПП "ГЕРБ", бе за икономиста Даниела Димитрова, а на КП "Коалиция за България" - за адвокат Диана Далакманска. Секретарското място поискаха от ПП "ДПС" и ПП "Атака". Двете политически сили правят предложения и за 2-те зам. председателски места.

     Дискусия не се състоя, тъй като всяка политическа сила отстояваше позицията си. Участниците не стигнаха до споразумение за излъчване на председател, заместник председател и секретар на РИК и в рамките на 40 минути консултациите приключиха. Представените документи и кандидатури за състава на Районната избирателна комисия - Добрич, са отразени в протокол, който днес ще бъде изпратен от Областния управител на Централната избирателна комисия. Тя ще се произнесе с решение и ще назначи РИК в законовия срок до 4 април 2014г.
Актуално

съобщение

анкета