Заседание на Областния съвет по условия на труд

prev next

     Днес, 28 март 2014г. под председателството на ресорния заместник областен управител Исмет Абил се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (Обл.СУТ).

     Във връзка с предстоящия Международен ден за безопасност и култура на труда (28.04.) и на основание на свое решение, Обл.СУТ обсъди и определи критериите, по които ще се разглеждат номинации през настоящата 2014 г., относно награждаване на фирми от област Добрич, за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа през изминалата 2013г.

     Необходимо е фирмите да са изпълнили задълженията, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Право на номинации имат работодателски и синдикални организации. Наградите ще бъдат 3 вида - за малко, средно и голямо предприятие.
     Предложения ще се приемат в Областна администрация Добрич в срок до 22 април. Отличията ще бъдат връчени на 28 април - Международен ден за безопасност и култура на труда.
Актуално

съобщение

анкета