В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Първа информационна среща за популяризиране на национален конкурс „Да създаваме заедно европейски проекти"

prev next

     Днес, 10 април 2014г., в зала "Европа" на Областна администрация се проведе първата информационна среща, организирана от Областния информационен център Добрич, за популяризиране на национален конкурс „Да създаваме заедно европейски проекти". Стартът на кампанията беше даден на 25 март 2014г. от Зинаида Златанова - вицепремиер и Министър на правосъдието.
     Инициативата е насочена към младежи и безработни младежи от страната, на възраст от 17 до 21 години, като е предвидено конкурсът да премине в два етапа - регионален и национален. Експертите от центъра запознаха директори, преподаватели и ученици с изискванията за участие в конкурса, а именно: подготовка на проектно предложение по една от седемте оперативни програми за периода 2014 - 2020г.; предложението да цели подобряването на качеството на живот в съответната област, от която е кандидата; предложението да е съобразено с целите на програмата и инвестиционните приоритети; при кандидатстване да се използва формуляра за конкурса; проектните предложения да бъдат подадени в срок и по изискуемия начин - на електронната поща на съответния ОИЦ.
     Участниците в срещата получиха информация за оперативните програми за периода 2014 -2020г. Целта на представянето им беше запознаване на аудиторията с приоритетните области за финансиране на отделните оперативни програми и ориентирането на младежите по коя от тях да изготвят своите проектни предложения.
     Областен информационен център - Добрич ще проведе останалите срещи от поредицата на територията на Област Добрич както следва:
11.04.2014г. - 09:55 часа / СОУ „Стефан Караджа", Община Каварна
14.04.2014г. - 12:30 часа / ПГЗ „Тодор Рачински", Община Генерал Тошево
15.04.2014г. - 12:05 часа / СОУ „Никола Вапцаров", Община Генерал Тошево
16.04.2014г. - 12:20 часа / СОУ „Асен Златаров" Община Шабла
17.04.2014г. - 10:30часа / ПГТО „Дочо Михайлов", Община Тервел
17.04.2014г. - 11:30 часа / СОУ „Йордан Йовков", Община Тервел
22.04.2014г. - 10:30 часа / СОУ „Христо Ботев", Община Балчик

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
Актуално

съобщение

анкета