Работна среща с представители на ЦИК

     Във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., в зала "Европа" на Областна администрация, ще се проведе работна среща с представители на Централната избирателна комисия на 13 май от 9.30ч. Ще присъстват членовете на Районната избирателна комисия и представители на общини и ведомства, имащи задължение по организационно-техническата подготовка на изборите за Европейски парламент.

     При създадена добра организация и в съответствие с указаните срокове, Областна администрация Добрич изпълнява ангажиментите си по отношение на техническата подготовка на изборния процес.
     По график на ЦИК, на 13 май в Добрич ще бъдат доставени 900 броя пликове за поставяне на протоколите на секционните избирателни комисии, а на 20 май се очаква доставката на 450 печата за СИК и на 30 печата за подвижните секционни избирателни комисии.
     Съобразно изискванията на Изборния кодекс, получаването на хартиените бюлетини и всички други изборни книжа и материали, ще става на място - на територията на „Печатница на БНБ" София, от упълномощени представители на областните администрации, РИК и МВнР. За област Добрич определената дата е 16 май.
Актуално

съобщение

анкета