Национална научно - практическа конференция „Интеркултурно образование, като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“

     Инициативата е на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе". Конференцията ще се проведе на 15 май от 14 ч. в зала „Европа" на Областна администрация в партньорство с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и РИО Добрич.     

Целта на предстоящата среща е:
• пред заинтересованите страни да се покажат добри практики по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище";
• да се разшири пространството за популяризиране на добри практики и иновации, приложими в българското училище;
• да се обогати педагогическата общност със съвременни методи на работа с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на ромските деца от училище;
• да даде на училищата научна подкрепа за развитие в последващи учебни години.
Актуално

съобщение

анкета