В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На работна среща се обсъдиха предстоящи действия по Национална програма „Сигурност“

     Във връзка със стартиралата процедура за реализация на НП „Сигурност", днес, 28.05.2014 г., в Областна администрация се проведе работна среща, председателствана от Областния управител Недко Марчев, на която бяха обсъдени предстоящите стъпки по организацията на Програмата. Разпределението на работните места за област Добрич е - 230 лица. 
     На регионално ниво Програмата ще се осъществява в партньорство между Областна администрация, ОДМВР и Дирекция „Бюро по труда" - Добрич. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга - ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места. 
     Безработните ще бъдат наети на работа за 8 месеца, а възнаграждението им е 340 лева на месец. Длъжността, която ще заемат е „Пазач - сътрудник по опазване на обществен ред". Очакванията са в средата на месец юни Програмата да стартира на територията на област Добрич.
     Националната програма „Сигурност" е утвърдена със Заповед № РД 01-224 от 02.04.2014г. на министъра на труда и социалната политика. Със съвместна Процедура, утвърдена от директора на Главна дирекция „Национална полиция" и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации и териториалните поделения на МВР и Агенция по заетостта. Разработен е и образец на длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред", в която са определени основните задължения, отговорности, необходимите знания и компетентности за заемане на длъжността. Общо през 2014 г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места в страната, на които ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.

 
Актуално

съобщение

анкета