В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител ще вземе участие в заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

     В рамките на заседанието, ще бъдат представени Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020". Ще бъде обсъдено Областното планиране в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), както и актуализирането на Общинските планове за действие за следващия програмен период 2014-2020 г.

     В разширеното заседание на НССЕИВ, което започва от днес, 30 май 2014г., ще вземе участие Областният управител на област Добрич Недко Марчев.
Актуално

съобщение

анкета