ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОТКРИВА процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с обект на поръчката:

„Организиране и извършване през летен сезон 2014г./две хиляди и четиринадесета/година на водноспасителна дейност на територията на плажната ивица на: Шабленска тузла, при ресторант „Тополи" гр.Шабла, Къмпинг „Добруджа" - при подстъпа от снек бар „Аквариум" гр.Шабла, Русалка при  централната част „Голям плаж"(българска част) гр.Каварна, „Каварна" - централна част, гр.Каварна  и „Фиш-фиш - нов"(Ресторант 789) централна част, гр.Балчик".

 

Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич,  www.dobrich.government.bg .

 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9031107  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031107 .

Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 1.7.2014 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета