„Старт на кариерата“ приключи, започват летните стажове

    В продължение на 9 месеца Дамян Иванов, Пламен Кирилов и Милена Пейчева имаха възможност да работят като младши експерти в Областна администрация и да придобият професионален опит и трудов стаж по Националната програма на Министерството на труда и социалната политика. В последния си работен ден, те бяха изпратени сърдечно от целия колектив. Областният управител Недко Марчев им връчи грамоти за личен принос и отговорно отношение при изпълнение на задълженията като младши експерти и отправи пожелания за късмет и успешна реализация.
     На 1 август, екипът на Областна администрация посрещна ново попълнение в състава си - стажант-юрист по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г. В продължение на един месец Ирина Стоева - студент III курс право в СУ „Св. Кл. Охридски", ще повишава своята професионална подготовка и ще придобива практически познания за дейността на институцията.
Актуално

съобщение

анкета