В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Със заповед на Областния управител бе извършена проверка на морските плажове в общините Балчик и Каварна

     На 5 и 6 август 2014 г. комисия, назначена от Областния управител Недко Марчев, извърши оглед и проверка на състоянието на морските плажове, предоставени за управление на Областния управител на област Добрич (отдадени под наем) на територията на общините Балчик и Каварна.

     Проверено бе състоянието на плажовете и изпълнението на задълженията по договорите за наем от наемателите на 7 морски плажа: Плаж „Божурец - Топола 1", Плаж „Божурец-Топола 2", Плаж „Божурец-Топола 3", Плаж „Иканталъка 1", Плаж „Балчик - централен", Плаж „Нов плаж Балчик", Плаж „Кранево - Международен детски лагер".
     По време на проверката комисията установи, че проверените плажове са в добро санитарно-хигиенно състояние. Спазени са изискванията за медицинско осигуряване и водно спасяване.
     За установени нередности в изпълнението на задълженията по договора, на наемателя на морски плаж „Нов плаж Балчик" ще бъдат изпратени предписания.
Актуално

съобщение

анкета