В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Област Добрич отчете напредъка по проектите от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

     Във връзка с указанията за изпълнение на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" (№91-00-121 от 14 март 2014 г.) на Междуведомствения съвет за контрол върху разходването на предоставените от централния бюджет средства, Областният управител Недко Марчев изиска от кметовете на общини да представят отчет за напредъка по изпълнение на проектите. Информацията от постъпилите доклади бе обобщена и изпратена в определения срок /15 август 2014г./ на Министъра на финансите и председател на Междуведомствения съвет Румен Порожанов.
     Припомняме, че в изпълнение на Постановление №4 на МС за област Добрич бяха одобрени 11 общински проекта, които да бъдат финансирани с 13 299 387 лева по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Крайният срок за изпълнение на дейностите и за усвояване на средствата е до края на календарната 2014 година.
     От постъпилата информация от кметовете на общини става ясно, че навсякъде в областта, в определения срок, са стартирали процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящия момент има сключени договори с изпълнителите на всички 11 проекта.
     Три от договорите в община Тервел вече са изпълнени и са депозирани заявки за окончателни плащания в Министерство на финансите. Останалите два договора в общината, са в процес на изпълнение. Приключен е също и един от двата проекта на община Балчик.
     В останалите общини дейностите продължават, като в някои от тях изпълнението е на значително напреднал етап.

 
Актуално

съобщение

анкета