В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител посрещна ръководителя на Международната хуманитарна организация “INTERHELP“ Улрих Беман

     Днес, 15 август, Областният управител Недко Марчев посрещна в кабинета си ръководителя на Международната хуманитарна организация "INTERHELP" Улрих Беман. От името на жителите на област Добрич Областният управител изказа сърдечна благодарност за всеотдайната и безкористна помощ на хуманитарната организация и за направените сериозни дарения в общините Шабла, Каварна и Добрич.

     Гостът разказа за дейността на "INTERHELP", която в момента се осъществява на 3 континента, в 7 държави. Г-н Беман подчерта, че от много години е приятел на България и с удоволствие гостува тук със семейството си през ваканциите. В момента реализира пореден социален проект в Шабла, за което помоли за подкрепа Областния управител. Недко Марчев заяви готовност за съдействие от страна на институцията и изрази надежда за бъдещи съвместни ползотворни начинания на територията на областта.

     Кратка справка за дейността на Международната хуманитарна организация "INTERHELP", Германия, с ръководител Улрих Беман:
     Организацията се занимава с подпомагане на пострадали при природни бедствия и участва активно в социални проекти по целия свят (Филипини, Шри Ланка, Тайлант, Румъния, Македония, България и др.).
     В България в гр. Пазарджик е построен социален дом за деца лишени от родителски грижи, като 10 години дейността му изцяло е финансирана от "INTERHELP" (персонал и издръжка).
В област Добрич дейността на "INTERHELP" е следната:
● В община Каварна - подарена линейка и обзавеждане на 2 отделения в МБАЛ гр. Каварна
● В община Шабла:
- подарена линейка за гр. Шабла.
- подарен специализиран лек автомобил за оказване на помощ при катастрофи на РС ПБЗН в гр. Шабла.
- изградена и обзаведена с уреди детска площадка в с. Ваклино.
- обзавеждане на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр. Шабла.
- обзавеждане на 2 пинсионерски клуба в с. Горичане и гр. Шабла.
- финансово и материално подпомагане на 45 семейства след земетресение в гр. Шабла.
● В община Добрич - финансово подпомагане от 5 000 EUR на 2 ЦДГ в гр. Добрич за възстановяване след наводнението от м. юни 2014 г.
Актуално

съобщение

анкета