Остават в сила мерките срещу разпространението на болестта "син език"

Областният управител Недко Марчев свика днес, 18 август, заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с получена нова заповед от БАБХ, в която е описано, че област Добрич попада в ограничителната зона, около констатираните огнища на болестта „син език" по преживните животни.

     Д-р Розалина Брайкова, директор на Областната дирекция по безопасност на храните информира комисията за ситуацията в страната към момента: около 700 животни са мъртви, а заболелите са около 3 000. Регистрирани са 380 огнища, като в съседните области - Варна - има едно огнище, а в Шумен - 3. 
     Бе подчертано, че на територията на областта са предприети и се спазват стриктно всички необходими мерки. Продължават проверките в овцевъдните и животновъдни ферми. Целта е да се предотврати проникването и разпространението на болестта в област Добрич. 

     Това налага отново да се заостри вниманието на хората и животновъдите да бъдат по- бдителни, допълни Областният управител.
     Д-р Брайкова информира, че освен мерките от предходната заповед на БАБХ, с нова заповед на изпълнителния директор на агенцията, се указва да бъдат определени охраняеми площадки, където да се събират умрели животни, ако евентуално има такива. В тази връзка са изпратени писма до всички общини.

     Припомняме, че БАБХ е наложила тотална забрана за движение на едри и дребни преживни животни на територията на цялата страна, с изключение на случаите, в които се касае за клане на животни. Ограничено е пашуването в часовия диапазон от 19:00 до 8.00 ч. Предприети са и действия за обработка с инсектициди на животновъдните обекти, торищата и местата за водопой на животните.
Актуално

съобщение

анкета