В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна администрация раздаде избирателните списъци на общините от областта

     Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014 година, и на основание на определените срокове, днес, 21 август, главният секретар на администрацията Божидар Божилов раздаде по график избирателните списъци за обявяване и работа в общините. Упълномощени длъжностни лица получиха и транспортираха книжата.

     В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на изборите, към момента в област Добрич са извършени следните мероприятия:
     Областният управител и Областната администрация са създали условия за работа на РИК Добрич, като са определили и предали на комисията помещение за работа, техника и консумативи - 4 бр. компютри, 2 бр. лаптопи, копирни устройства, мобилни и стационарни телефони и интернет връзка. Изработени и предадени за работа са и 3 бр. печати на РИК. При необходимост се осигурява необходимият брой транспортни средства. РИК Добрич се помещава в сградата на Областна администрация /първи етаж/ и оперативното взаимодействие и комуникация се осъществяват ежедневно;
- със заповед е сформиран техническият екип на администрацията, като е предадена необходимата информация на Министерски съвет, ЦИК и общинските администрации в областта;
- изискани и получени са данните за сформираните и действащи технически екипи на общините;
- Областният управител е изпратил на ЦИК информация за телефоните за връзка и електронните адреси на РИК Добрич;
- за своевременното изпълнение на задачите по оперативно-техническата подготовка на изборите, детайлно са разучени и стриктно се следят сроковете, съгласно хронограмата на изборния процес, както и оперативните срокове в решенията на ЦИК и указанията на Министерски съвет.

     По информация на ГРАО избирателите в област Добрич са 189 527 от общ брой население 229 778.
     Броят на секциите в областта е 376.
Актуално

съобщение

анкета