В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Организационно-техническата подготовка на изборите върви по план

prev next

     Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., Областна администрация Добрич получи централизирана доставка на изборни материали от „Печатница на БНБ" София. Своевременно бе създадена организация за разпределяне и предаване по график на общините на 1600 бр. удостоверения за гласуване на друго място и 80 бр. публични регистри за издадените удостоверения. 
     Днес, 3 септември, упълномощени представители на осемте общински администрации, получиха формулярите от главния секретар на администрацията Божидар Божилов.
Актуално

съобщение

анкета