В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Трето обучение по проект преминаха служители на Областна администрация

     В изпълнение на Договор № 3/30.07.2014 г. , сключен между Областна администрация Добрич и ДЗЗД «Ефективност и компетентност» Варна, с предмет: „Обучения по ключови компетентности" и във връзка с изпълнение на Договор № А13-22-28 от 25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", от 14.11.2014 г. до 16.11.2014 г. ПЕТНАДЕСЕТ служители на Областна администрация - гр. Добрич, преминаха третото обучение по Проекта, на тема «Социални отношения и ефективни преговори».
     Обучението се проведе в х-л «Сезони», гр.Трявна.

     Съгласно договора, за служителите на Областна администрация - гр. Добрич са предвидени общо четири обучения по Дейност 3 «Обучения по ключови компетентности».
Актуално

съобщение

анкета