В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител извърши проверка на ГКПП в областта

prev next

     С оглед гарантиране интересите на държавата и гражданите, и в изпълнение на ангажиментите на Областния управител, регламентирани в чл. 7а от Наредбата за ГКПП, Областният управител д-р Маргарита Новоселска извърши проверка днес, 3 декември 2014 г., на цялостното състояние - сграден фонд и терени публична държавна собственост, на граничните пунктове Кардам и Дуранкулак. Тя посети и Гранично полицейско управление Каварна, което е структурно звено на РД "Гранична полиция" Бургас. 

     В проведените разговори с ръководствата на ГКПП, д-р Новоселска e изразила своята неудовлетвореност от общия вид на „входната врата" на област Добрич. Поставила е въпроси по отношение на поддръжката на инфраструктурата в цялата зона и хигиената. С оглед търсенето на възможности за подобряване на общото състояние и по- доброто стопанисване на държавната собственост, д-р Маргарита Новоселска е изискала да бъдат предоставени в Областна администрация становища и предложения за подобряване на материалната база и на условията на труд на ГКПП.

     В разговор с ръководството на Гранично полицейско управление Каварна, д-р Новоселска се е запознала с тенденциите в миграционните процеси, според които в зоната на отговорност през последните години е установено завишаване на случаите на вторична миграция.
Актуално

съобщение

анкета