Областният управител д-р Маргарита Новоселска представи своите заместници

     Днес, 9 декември, Областният управител представи ресорите на своите заместници Ивайло Манушев и Йордан Йорданов пред служителите на Областна администрация и представители на добричките медии. Политическият кабинет на Областния управител д-р Маргарита Новоселска заяви готовност да изпълнява своите правомощия ефективно и да работи в екип.

     От ноември 2011 г. до назначаването му на поста Заместник областен управител на област Добрич, Ивайло Манушев е заместник-кмет на Община Генерал Тошево. Има магистратура по Европейска администрация във ВСУ „Черноризец Храбър". Завършил бакалавърска степен - Международни икономически отношения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 2003 г.
Притежава експертиза по изготвяне на процедури по Закона за обществени поръчки; планиране и осъществяване на мерки в областта на регионалното развитие, както и в областта на енергийната ефективност.
Ръководител и координатор на проекти по оперативните програми на ЕС.
Бил е председател на УС на „Национално сдружение на експертите по обществени поръчки"; заместник председател на „Съюз на ловците и риболовците в Генерал Тошево" и др. Преминал интензивно езиково обучение по френски и английски език. Владее много добре немски и руски език.
Ивайло Манушев е семеен, има две деца.
     Йордан Йорданов е придобил магистърска степен в Schiller International University, Florida, USA /2009 - 2011 г./. Бакалавър по икономика от Университета за Национално и световно стопанство - София.
От 2012 г. до назначаването му за Заместник областен управител на област Добрич, е управител на компания, занимаваща се с наемане и арендуване на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност.
Работил е във финансови институции. Има експертиза в изготвянето на финансови доклади и анализи за фирми с малък и среден бизнес
Владее английски, руски и сръбски език.
Йордан Йорданов е семеен с едно дете.

     В прикачените файлове можете да се запознаете със Заповедите на Областния управител, с които се определят ресорите на неговите заместници.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета