Последно обучение по проект на ОПАК преминаха служители от Областна администрация

     В изпълнение на Договор №3/30.07.2014 г., сключен между Областна администрация Добрич и ДЗЗД «Ефективност и компетентност» гр. Варна, с предмет: „Обучения по ключови компетентности" и във връзка с изпълнение на Договор № А13-22-28 от 25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", от 05.12.2014 г. до 07.12.2014 г. четиринадесет от предвидените петнадесет служители на Областна администрация - гр. Добрич, преминаха четвъртото (последно по ред) обучение по Проекта, на тема «Комуникативни и презентативни умения».
     Обучението се проведе в парк х-л «Севастократор», с. Арбанаси.
     Съгласно договора, за служителите на Областна администрация Добрич бяха предвидени общо четири обучения по Дейност 3 «Обучения по ключови компетентности».
Актуално

съобщение

анкета