Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Добрич одобри бюджета на асоциацията за 2015 г.

     Бюджетът за 2015 година на Асоциацията по ВиК на обособената територия - Добрич, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация"ЕООД Добрич, бе одобрен от Общото събрание на членовете на асоциацията, което се проведе днес, 10 декември, в Областна администрация Добрич. Областният управител д-р Маргарита Новоселска, която по закон е и председател на Асоциацията по ВиК, ръководи заседанието.
     След кратки разисквания, предложеният бюджет за 2015 г. в размер на 28 572 лв., бе приет и гласуван от Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Според законовите разпоредби той се формира от вноски на държавата и общините, съобразно процентното им участие в асоциацията. Финансирането на текущата дейност от държавата /средства, осигурени от бюджета на МРРБ/, са в размер на 10 000 лв., а средствата от бюджетите на съответните общини - в размер на 18 572 лв.
     Общото събрание одобри единодушно и бюджета на Асоциацията по ВиК за настоящата 2014 година. Утвърдените средства са в размер на 5 715 лв. Те ще се използват за закупуване на счетоводен софтуер за работата на асоциацията.
     В работата на Общото събрание взеха участие заместник областните управител Ивайло Манушев и Йордан Йорданов, както и управителят на „ВиК"ЕООД Добрич инж. Димитър Радушев.
Актуално

съобщение

анкета