Среща на Областният управител с Председателя на Административен съд Добрич

prev next

       Днес, 15 декември 2014 г Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе среща с  Председателя  на Добричкия административен  съд Красимира Иванова. Посещението е свързано с контрола върху административните актове, издадени от държавни и административни органи или органи на местната власт и местното самоуправление, които са в правомощията на Областния управител да провежда държавната политика в областта.

     "Срещата беше протоколна, в знак на уважение на Областна администрация към дейността на независимата  съдебна власт, но премина в дух на сърдечност. Бяхме единодушни в желанието си за тясно сътруднечество, за издигане авторитета на институциите ни, за защита на държавните интереси."   
Актуално

съобщение

анкета