Областният управител д-р Маргарита Новоселска на работна среща в МРРБ

     Срещата е по инициатива на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Поканени са всички областни управители, представители на Националното сдружение на общините в Република България, ДКЕВР, МОСВ, ВиК - оператори, членове на ВиК - асоциациите в страната и др.

     По време на срещата ще бъде обсъдена провежданата реформа във ВиК - сектора и ролята на асоциациите при управлението на ВиК-системите и предоставянето на услуги. Ще се дискутира въпросът за предоставянето за управление на водните системи на асоциациите по ВиК и сключването на договор между асоциацията и ВиК оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на системите.

     Ще бъде обсъден и процесът на инвестиционното планиране в сектора.

 
Актуално

съобщение

анкета