Заседание на Областната комисия по транспорт

     Днес, 13 януари 2015 г., под председателството на заместник областния управител Ивайло Манушев, се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. Комисията разгледа предложение от кмета на община град Добрич, постъпило в Областна администрация, за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема VI - 16, по линията Добрич - Алцек - Добрич.
     В хода на разискванията бяха изразени положителни становища от всички членове на комисията, които посочиха, че промяната е в интерес на жителите на двете общини - Добрич и Добричка; съгласувана е между кметовете; спирките се запазват; само с минути се променя началният и краен час от разписанието на автобусите.

     Единодушно Комисията по транспорт прие следното РЕШЕНИЕ:
1. Изразява принципно съгласие, като приема направеното предложение от кмета на община град Добрич, постъпило в Областна администрация - Добрич с вх. № РР-12-114/19.12.2014г. за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема VI - 16, по линията Добрич - Алцек - Добрич.
2. Предлага на Областния управител на област Добрич да утвърди направеното предложение от кмета на община град Добрич, за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема VI - 16, по линията Добрич - Алцек - Добрич.

 
Актуално

съобщение

анкета