Заседание на Oбластната комисия по безопасност на движението по пътищата

     Заседанието на Областната комисия бе председателствано от заместник областния управител Ивайло Манушев. Той запозна присъстващите с дневния ред, който включва следните важни акценти от голямата тема за безопасността:

1. Поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на МПС.
2. Осветяване и обезопасяване на пешеходни пътеки.
3. Нормативни промени в Закона за движение по пътищата.
4. Проблеми на организацията на движението (маркировка, релефни стикери на пешеходни пътеки и др.).
5. Ремонт и рехабилитация на пътната настилка.
6. Други.

     В рамките на заседанието, представителите на общини и ведомства докладваха за своята дейност и изразиха становища по отделните въпроси. Тревожен извод бе направен в информацията на сектор "Пътна полиция": Загиналите в област Добрич при ПТП през 2014 година са 21,  което е с 38 на сто повече в сравнение с предходната 2013-та, съобщи началникът на "Пътна полиция-КАТ" при ОД на МВР Жулиян Минев. Според оповестените от него данни пред Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, увеличение от 24 на сто има и при претърпелите травми, които достигат 207 души. Възникналите тежки 162 произшествия в областта са с 19 на сто повече спрямо 2013 година. Най- често срещани причини, са: шофиране с превишена скорост, отнемане на предимството на пешеходци и велосипедисти. Повече от три пъти са нараснали произшествията, предизвикани от неправоспособни шофьори, като при тези инциденти, са изгубили живота си петима, а 25 души са ранени.  Началникът на КАТ коментира, че сред най-аварийните участъци, особено за чуждестранни водачи, са онези кръгови кръстовища, в които организацията на движение не дава предимство на навлезлите вече в кръга автомобили.

     В хода на дискусията, зам. областният управител Ивайло Манушев, обърна внимание, че безопасността на пешеходците е на първо място и ако се координират правилно усилията на институции и ведомства, ще се постигнат и по- добри резултати. Той апелира към присъстващите, да се ускори процесът на подобряване на нивата на безопасност, което включва редица мероприятия, намерили по- късно място в приетите решения от Областната комисия - "Един човешки живот да спасим - си е струвало усилията", заяви И. Манушев.

     След направените обсъждания, Oбластната комисия по безопасност на движението по пътищата, прие следните РЕШЕНИЯ:

1. Общините от област Добрич, съвместно с Областно Пътно управление - Добрич (ОПУ - Добрич) да предвидят в бюджетите си финансови средства за поставяне на изкуствени неравности по протежение на Общинската и Републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич. Местоположението на изкуствените неравности да се определи след изготвен от общините и ОПУ - Добрич, анализ, съвместно със сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Добрич.

2. Общините от област Добрич да предприемат действия за осветяване, обезопасяване и освежаване маркировката на всички пешеходни пътеки, разположени на територията им.

3. Областно пътно управление - Добрич, съвместно със сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Добрич, да предприемат действия по унифициране организацията на движението на всички кръгови кръстовища на територията на област Добрич, чрез прилагането на правилото за задължително предимство за движещите се в кръга пътни превозни средства.

 

 
Актуално

съобщение

анкета