Областният управител д-р Маргарита Новоселска: Да направим нашите действия по- ефективни и резултатни в интерес на жителите на областта

     Темата на работната среща, инициирана от Областния управител, бе „Партньорството между властите - в полза на хората от област Добрич". На поканата за участие се отзоваха народните представители Румен Иванов, Живко Мартинов, проф. Светла Бъчварова, Валентин Николов и проф. Иван Станков, както и кметовете на всички общини, като община Добричка бе представляване от зам. кмета Дико Иванов. 

     Приветствайки участниците в работната среща, д-р Новоселска изрази надежда, че, за да бъде по- резултатна и по- успешна 2015 година, от особена важност е доброто сътрудничество и конструктивният диалог между институциите; между законодателната, изпълнителната и местната власт. Тя подчерта, че партньорството и доброто взаимодействие ще улеснят осъществяването на секторните политики на Българското правителство, и ще направят по- ефективни и резултатни съвместните действия в полза на добруджанци.
     В своите експозета кметовете маркираха основни въпроси и проблеми пред техните общини, решаването на които изисква съдействие от народните представители.

     За истински закон за местното самоуправление, който да гарантира силна политика на местно ниво, отправи послание към депутатите Детелина Николова. Да има законодателен баланс, като държавата поеме част от финансовите ангажименти на общините; за възможността да се черпят нисколихвени кредити от фонд "Флаг" - бяха сред маркираните въпроси. Санирането на панелките и сериозната работа, която предстои в тази насока; темата за водния сектор, включително тежкото състояние на ВиК-дружеството, бяха също сред акцентите, поставени /не за първи път/ пред депутатите от кмета на Добрич. 

     Кметовете на морските общини припомниха важните за областта въпроси за стопанисването на общинските плажове - и по-конкретно: те да бъдат върнати на общините; друг важен въпрос за развитието на туризма в областта изисква да се положат съвместни усилия за улесняване на процедурите по издаването на визи за руски туристи; състоянието на общинската инфраструктура; както и въпросът, касаещ предстоящо обсъждане на новите граници и новите територии по "Натура". Кметът на Шабла проф. Бърдарева ще търси активното съдействие на депутатите за реализиране на концепция за построяване на лечебна база, в която да се експлоатира лечебната кал - фактор важен за разкриване на работни места, за приток на хора към общината и др.

     Всички народни представители изразиха удовлетворение от проведения конструктивен разговор и заявиха готовност да се работи екипно и усилията да са в една посока: област Добрич има потенциал за развитие и нещата трябва да се случват. "Депутатите сме трансмисия между общините и министерствата", припомни народният представител Румен Иванов, който подчерта много добрата комуникация между почти всички добрички избраници.

     В заключение Областният управител д-р Маргарита Новоселска благодари и изрази надежда, срещите в този формат да се провеждат на всеки два месеца и да протичат все така ползотворно и в добро партньорство, защото хората от област Добрич заслужават отговорни, решителни и резултатни действия, както от своите кметове, така и от законодателната и от държавната власт.
Актуално

съобщение

анкета