Въвеждат се строги мерки за недопускане на заболяването птичи грип в област Добрич

     Днес, 29 януари 2015 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от Областния управител д-р Маргарита Новоселска. То бе свикано на основание Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, във връзка с констатиран случай на заболяването птичи грип край Бургас. 

     „Работното заседание има за цел да бъдат набелязани превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на територията на нашата област", заяви д-р Новоселска. С конкретните предписания, комисията бе запозната от д-р Розалина Брайкова, секретар на Областната епизоотична комисия и директор на ОБДХ: В Добрички регион няма огнища на птичи грип, увери д-р Брайкова. След случая на заразен пеликан край Бургас, в крайморските области на страната, сред които е и Добрич, се предприемат всички мерки за недопускане на заболяването. Случаят в Бургас е единичен, затова не бива да се всява паника и хората не трябва да се притесняват. Тя обяви, че започват проверки за наличие на болни или умрели диви птици, които ще се провеждат съвместно с представители на държавните лесничейства, орнитоложките и ловно-рибарските дружества. Освен това ще бъде засилен ветеринарно-медицинският контрол по спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, ще се следи за нерегламентирана продажба на пернати, ще се провеждат клинични прегледи и сондажно-вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

     На собствениците и управители на птицевъдни обекти и на стопаните, които отглеждат птици в дворовете си за собствена консумация, ще бъде разпоредено да не допускат излизане на птиците навън, за да се избегне евентуален контакт с диви птици, обърна внимание директорът на ОБДХ. Необходимо е също патиците и гъските да се отглеждат разделно от другите домашни птици. Фуражите трябва да бъдат съхранявани в закрити помещения, за да не се замърсят от прелитащи птици. Подчертано бе, че при установяване на отклонения от здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар и кмета на населеното място.

     Областната дирекция по безопасност на храните остава в повишена епидемиологична готовност. Ще бъде извършван постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти и на пазарите за птици; ще се извършват и периодични клинични прегледи и вирусологични изследвания на домашни и диви птици.
Актуално

съобщение

анкета