Областният управител обсъди с представители на общини реализацията на програмата за саниране

     Днес, 29 януари, Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе работна среща с кметове и представители на пет общини от областта, на територията на които са разположени жилища, строени по индустриален способ и отговарящи на изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

     На срещата присъстваха: арх. Пламен Ганчев - зам. кмет на община град Добрич, арх. Боряна Станчева - гл. архитект на община град Добрич, Димитър Михайлов - кмет на община Генерал Тошево, Живко Георгиев - кмет на община Тервел, инж. Стелиян Желев - зам. кмет на община Балчик, Галя Иванова - зам. кмет на община Каварна и Пенка Пеева - старши специалист в отдел „ТУС" в община Каварна.
     В хода на разговорите бяха поставени редица въпроси, касаещи етапите на реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като провеждането на информационната кампания по общини, обществените поръчки за избор на изпълнители, организацията по документалното изпълнение на програмата, въпроси свързани с финансирането и самото изпълнение на строителните дейности по енергийна ефективност. От участниците в срещата бяха изразени мнения и препоръки, във връзка с разглежданите въпроси.
     В първата половина на месец февруари 2015г. предстои провеждане на среща в град Добрич с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разясняване на основните положения при реализацията на програмата, с цел подпомагане на общините и собствениците на жилища.
Актуално

съобщение

анкета