Представители на туристическия бранш запознаха Областния управител с основни проблеми

     В рамките на работната среща представителите на туристическия бранш поставиха сериозни проблеми пред Областния управител д-р Маргарита Новоселска. Сред тях: последиците от наводненията през юни 2014 година и респ. рискът от подобно бедствие, което би застрашило здравето и живота на хората; концесиите на плажовете; нерегламентираното къмпингуване, което замърсява крайбрежието; обучението на кадрите; категоризацията в обектите.

     Акцент в разговора е била темата за неохраняемите плажове и тяхното замърсяване, което е причина много туристи да предпочитат Южното Черноморие. Пред Областния управител е изразено недоволство от високите концесионни такси, тъй като поддръжката на плажовете, осигуряването на медицински персонал и почистване, изисква от туристическия бизнес значителен финансов ресурс. Областният управител д-р Новоселска е поела ангажимент да се запознае обстойно със сключените концесионни договори.

     От своя страна, д-р Новоселска е информирала участниците в срещата, че е предприела действия, относно почистването на река Батовска, очаква се отговор от страна на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Единодушно е било мнението, че проблемът с р. Батовска е голям. Изразена е надежда, до пролетта да се намери решение с оглед да не се допуска ситуацията от миналата година, когато вследствие на проливните дъждове бе наводнен к.к. Албена, а туристическият бизнес понесе огромни щети. Обсъдено е предприемането на мерки за ново обследване на района.
     В тази връзка д-р Новоселска е припомнила, че Балтата е защитена зона и предприемането на действия от страна на Областния управител следва да съблюдава спазването на съответните закони.
Актуално

съобщение

анкета