Област Добрич с визия за отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война

     На 28 януари 2015 г., в София се проведе заседание на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея /2014-2018г./ Зам. областният управител Ивайло Манушев взе участие в заседанието  като упълномощен представител на Областния управител д-р Маргарита Новоселска - член на Националния комитет.
     Всички области в България ще бъдат включени в отбелязването на 100-годишнината - това е бил акцентът в заседанието, председателствано от министъра на отбраната Николай Ненчев. Той е изразил убеденост, че посланията, които ще бъдат отправени, следва да станат елемент от патриотичното възпитание на младите хора в България. 
     Във връзка с изготвянето и приемането на Национален план за отбелязване на 100 години от Първата световна война, зам. областният управител И. Манушев е внесъл Предложенията на област Добрич за 2015 г. Те включват:
- Изработване на Възпоменателен календар за 2016 г. посветен на 100 г. от битките на Добруджанския фронт през Първата световна война /декември 1915 г./
- Цикъл изяви /мобилни изложби, беседи, срещи/, посветени на 100 години от Първата световна война, както и провеждане на съпътстващи мероприятия в общините, респ. читалищата, детските градини и учебните заведения.

     В изказването си пред Националния комитет, зам. областният управител Ивайло Манушев е акцентирал върху едно от предложенията на Областна администрация Добрич, а именно изработването на Възпоменателен календар за 2016 г., посветен на 100 г. от битките на Добруджанския фронт през Първата световна война. Идеята е, този календар да бъде и началото на тържественото отбелязване на кръглата годишнина от събитията на Северния фронт. Според Манушев, безспорно, подвигът на Трета армия е достоен за възхищение. Под командването на генералите Киселов, Кантарджиев, Колев и Тошев, са спечелени блестящо редица славни битки, срещу най-често превъзхождащ по численост противник. По равните полета на Добруджа са загинали хиляди наши офицери и войници. Стотиците гробове и братски могили са там и ние им дължим уважение и почит, е заявил зам. областният управител. Той е предложил, "акцентът на отбелязването на годишнината от Първата световна война, през 2016 година, да бъдат боевете на Добруджанския фронт. Както Тутраканската епопея, така и боевете в цяла Добруджа."
     За отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война през 2016 г., Областна администрация Добрич предвижда съвместно с общините, с Регионалния исторически музей и всички заинтересовани институции, да бъде изработен Областен план за подготовка на честванията.
Актуално

съобщение

анкета