Община Добричка обяви бедствено положение за част от територията на общината в селата: Карапелит, Ген. Колево, Одринци и Долина

1. Електроснабдяване: Няма електрозахранване в с. Батово. Екипи работят по възстановяване на електрозахранването.
2. Водоснабдяване: Спрени са помпени станции в с. Батово и Алмалии - екипи на ВИК работят по възстановяването.
3. Транспорт: Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими.
4. Общини: Наводнени дворове и земеделски земи в с. Батово, с. Ново Ботево, с. Карапелит, с. Ген. Колево, с. Минково.
5. Потенциално опасни обекти: Няма аварии.
6. Стихийни бедствия: Обявено бедствено положение на част от територията на общ. Добричка: с. Драганово, с. Опанец, с. Богдан, с. Славеево, с. Пчелино, с. Ново Ботево, с. Козлодуйци, с. Карапелит, с. Ген. Колево, с. Пол. Минково. Причините са следните: Опасност от повреди по пътните съоръжения, заливане на партерни и избени помещения и наводнение на селскостопански площи. 

     В 12:00 ч. е издадена Заповед на кмета на община Добричка, с която е обявено бедствено положение за част от територията на общината в селата: Карапелит, Ген. Колево, Одринци и Долина.
Актуално

съобщение

анкета